VĂN HÓA - XÃ HỘI

Dương Quang triển khai kế hoạch thực hiện mô hình thủ tục hành chính “không viết, không giấy hẹn”
Ngày đăng 13/09/2022 | 04:02  | Lượt truy cập: 166

Toàn cảnh hội nghị

Mô hình Thủ tục hành chính “không viết, không giấy hẹn” lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch là khi tổ chức, cá nhân đến yêu cầu giải quyết TTHC tại Bộ phận Một của vào các ngày làm việc trong tuần sẽ được công chức, tình nguyện viên hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của loại TTHC đảm bảo đúng quy định (trừ trường hợp một số TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ). Công chức, tình nguyện viên tại Bộ phận Một của tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ hoặc nhập hồ sơ giải quyết TTHC qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Cổng Dịch vụ công Thành phố. Tổ chức, cá nhân chỉ cần ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Công chức Bộ phận Một cửa nhận hồ sơ và tiếp nhận xử lý, chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, trình ký và trả kết quả ngay sau đó cho tổ chức, cá nhân (trong giờ hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả). Mô hình này được thực hiện tại Bộ phận Một của của xã.

Theo kế hoạch, UBND xã Dương Quang yêu cầu khi tổ chức, công dân đến làm thủ tục hành chính cần thực hiện theo nhu cầu của tổ chức, công dân (trừ trường hợp một số TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ). Bảo đảm TTHC được giải quyết theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật. Chỉ thực hiện với TTHC nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã (Bộ phận Một cửa) vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến sáng thứ 6 hàng tuần. Thời gian giải quyết các TTHC thực hiện Mô hình không quá 04 giờ làm việc (kể từ khi hồ sơ được tiếp nhận). Thời gian thực hiện “Mô hình” kể từ ngày 01/9/2022 tại Bộ phận Một cửa của xã.

UBND xã cũng yêu cầu công chức Tư pháp – Hộ tịch là người thường xuyên tổng hợp kết quả thực hiện mô hình Ngày thứ Ba “không viết, không giấy hẹn” báo cáo UBND huyện hàng tuần.  Phối hợp với các công chức chuyên môn tiếp tục rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã để xây dựng mở rộng Mô hình 2. Công chức Văn phòng – Thống kê - Thực hiện niêm yết công khai Kế hoạch và danh mục các TTHC thực hiện mô hình thủ tục hành chính “không viết, không giấy hẹn” lĩnh vực Hộ tịch tại Bộ phận “Một cửa” của xã để tổ chức, công dân biết và thực hiện khi có nhu cầu. Thời gian thực hiện trước ngày 01/9/2022. Phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch, Đoàn thanh niên xã trong việc giúp đỡ, hỗ trợ tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ khi tổ chức, công dân yêu cầu trong ngày thực hiện mô hình.

Việc thực hiện mô hình trên sẽ góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách TTHC; thực hiện tốt giải quyết TTHC đối với các dịch vụ công thiết yếu và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Cống Dịch vụ công Thành phố. Tạo động lực khuyến khích tổ chức, công dân thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC khi có nhu cầu thực hiện các TTHC, qua đó tiết giảm thời gian, chỉ phí trong thực hiện. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xứ của cán bộ, công chức; thực hiện hiệu quả cơ chế “Một cửa, Một của liên thông theo hướng văn minh, hiện đại gắn với chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”.

UBND xã Dương Quang

 

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710