TIN TỨC KHÁC

Thông báo công khai Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã Dương Quang
Ngày đăng 06/11/2022 | 09:23  | Lượt truy cập: 116

Thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC; Văn bản số 1906/UBND-TP ngày 08/08/2018 của UBND huyện Gia Lâm; Văn bản số 605/UBND-TP ngày 26/04/2016 của UBND huyện Gia Lâm về việc hướng dẫn niêm yết TTHC đang thực hiện tại đơn vị và trên cổng giao tiếp điện tử của huyện. UBND xã thông báo công khai TTHC thực hiện tại xã gồm 11 lĩnh vực với 156 thủ tục hành chính (có Bảng niêm yết Danh mục kèm theo) cụ thể xem tại đây

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710