Thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn xã Dương Quang

Đồng chí : Hoàng Văn Hiền. Chức vụ : Bí thư Đảng ủy. Điện thoại : 0915.557.955. Email :