NỘI CHÍNH - AN NINH QUỐC PHÒNG

Xã Dương Quang diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.
Ngày đăng 01/03/2021 | 06:33  | Lượt truy cập: 474

 Về dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Lý Duy Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan của huyện.

Nội dung diễn tập chuyển trạng thái chiến đấu.

    Nội dung diễn tập xã Dương Quang gồm 3 giai đoạn 5 vấn đề huấn luyện: giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và an ninh;  giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 thực hành huy động lực lượng dân quân ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

    Quá trình thực hành diễn tập thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu. Do có sự chỉ đạo tập trung trong việc chuẩn bị các khâu, nên đợt diễn tập đáp ứng yêu cầu kế hoạch; an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, an ninh trong khu vực diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh.

    Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở./.

Hoàng Anh

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710