NỘI CHÍNH - AN NINH QUỐC PHÒNG

Ban pháp chế HĐND huyện giám sát công tác CCHC xã Dương Quang
Ngày đăng 01/03/2021 | 06:30  | Lượt truy cập: 383

 Theo báo cáo của UBND xã Dương Quang trong thời gian qua, Ban chỉ đạo CCHC xã đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chương trình 08 của Thành uỷ Hà Nội và Chương trình số 10 của Huyện uỷ Gia Lâm về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2016-2020. UBND xã đã rà soát và hệ thống hoá các văn bản chính sách thuộc lĩnh vực theo thẩm quyền; chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, chính xác, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành. Trong 8 tháng đầu năm, bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trong đó giải quyết đúng hạn là 1037 hồ sơ đạt 100%; tổ chức công khai, tiếp nhận giải quyết 152 thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực.

Đại diện xã Dương Quang báo cáo công tác CCHC của xã tại buổi làm việc

   Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đã đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số tồn tại liên quan đến công tác CCHC của xã như việc niêm yết thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, áp dụng ISO,.v.v…

Đại điện Ban pháp chế HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

   Trên cơ sở đó, Ban pháp chế HĐND huyện đề nghị xã Dương Quang sớm khắc phục các tồn tại đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời gian tới; Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về thủ tục hành chính từ đó nâng cao hiệu quả CCHC trên địa bàn./.

Hoàng Anh

BẢN ĐỒ

Quảng cáo

LIÊN KẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7
Tổng: 4.343.710